Historie

HISTORIE

VAN

DORPSVERENIGING VELSERBROEK


De vereniging ontstaat als initiatief omdat met Koninginnedag in de nieuwbouwwijk Velserbroek  geen Oranjevereniging of dorpsvereniging actief is.


De vertegenwoordigers van Dorpsvereniging Velserbroek, Mariet Paleari en Jacqueline Staats zijn op 19 februari 1997 bij notaris Mascini in IJmuiden waar de akte wordt ondertekend.


In datzelfde jaar komt Koningin Beatrix met haar gevolg naar Velsen.


Aan de zojuist opgerichte dorpsvereniging wordt gevraagd of zij voor deze voor de gemeente Velsen zo bijzondere Koninginnedag haar medewerking wil verlenen om specifiek voor de jeugd een aantal activiteiten te ontwikkelen en te begeleiden in Velserbeek.


De indertijd gemaakte foto's en krante-artikelen zullen de komende periode worden gedigitaliseerd, zodat deze ook op deze website opgenomen kunnen worden.


Zo is de Dorpsvereniging Velserbroek uitgegroeid tot een vast onderdeel van het sociale leven in Velserbroek.


Activiteiten van de vereniging zijn o.a.:

de huidige Koningsdag met gezellige spelletjes voor de kinderen

de avondvierdaagse met de feestelijke intocht op het Vestingplein

de Sinterklaasintocht in Velserbroek

de kerstsamenzang op 24 december

de groep8disco voor schoolkinderen in Jongerencentrum De Koe

de knutselmiddagen voor de jeugd uit groep 3 t/m groep 8


Onze vereniging kan niet bestaan zonder leden.

Om meer activiteiten te kunnen ontplooien zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden, sponsoren en vrijwilligers.


Met uw lidmaatschap steunt u de vereniging, zodat wij door kunnen gaan met onze activiteiten bestemd voor alle inwoners, jong of oud, van Velserbroek.


Via het menu hierboven wordt u verder geïnformeerd over onze activiteiten, samenstelling van het bestuur en aanvraag lidmaatschap.


Heeft u nog vragen, maak dan gebruik van het contactformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.