Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Dorpsvereniging Velserbroek

Door het bestuur wordt ten minste één vertrouwenspersoon aangesteld, die verantwoordelijk is voor de naleving van de gedragscode door bestuur, vrijwilligers en leden. Deze persoon of personen zijn voor iedereen gemakkelijk te benaderen. Een vertrouwenspersoon gaat in overleg met de voorzitter (of secretaris) als sancties nodig zijn conform de gedragscode of het Huishoudelijk Reglement.


Onze vertrouwenspersonen zijn Xander Kroonsberg en Loressa van der Veer.Wil je je ook inzetten voor de dorpsvereniging? 
Neem contact op met het bestuur.